Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

back to main


UWAGA

To jest strona zakończonego semestru. Niektóre odnośniki mogą być nieaktualne: błędne lub puste.   Bieżący semestr

NOTICE

This is the page of a finished semester. Some links can be outdated: erroneous or empty.   Current semester


Konsultacje

Semestr zimowy 2017-18

Mój pokój to 3/96, lecz najczęściej jestem w 3/33.

Consulting hours

Winter semester 2017-18

My room is 3/96, but most frequently I am in 3/33.


Spis przedmiotów

Poprzednie semestry

Lato 2016/17 | Zima 2016/17 | Lato 2015/16 | Zima 2015/16 | Lato 2014/15 | Zima 2014/15 | Lato 2013/14 | Zima 2013/14 | Lato 2012/13 | Zima 2012/13 | Lato 2011/12 | Zima 2011/12

Seminarium dyplomowe

Wykłady i materiały


Odporne metody analizy obrazów (fakultet)

Wykłady

Zaliczenia

Wyniki kolokwium, wyniki projektów oraz proponowane oceny.


LaTeX (fakultet)

Wykłady

Materiały

back to main
Updated:
stat4u