Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students


UWAGA

To jest strona zakończonego semestru. Niektóre odnośniki mogą być nieaktualne: błędne lub puste.   Bieżący semestr

NOTICE

This is the page of a finished semester. Some links can be outdated: erroneous or empty.   Current semester


Konsultacje

Semestr zimowy 2014-15

Mój pokój to 3/96, lecz najczęœciej bywam w 3/33.

Consulting hours

Winter semester 2014-15

My room is 3/96, but most frequently I am in 3/33.


Spis przedmiotów

Poprzednie semestry


Seminarium dyplomowe

back to main
Updated:
stat4u