Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students


UWAGA

To jest strona zakończonego semestru. Niektóre odno¶niki mog± być nieaktualne: błędne lub puste.   Bież±cy semestr

NOTICE

This is the page of a finished semester. Some links can be outdated: erroneous or empty.   Current semester


Godziny konsultacji 2012-2013, semestr zimowy:
Consulting hours 2012-2013, winter semester:

¶roda           10:00-11:00
czwartek      12:00-13:00

Wednesday   10:00-11:00 AM
Thursday      12:00-13:00 AM

Mój pokój to 3/96, lecz podczas konsultacji bywam zazwyczaj w 3/33.
My room number is 3/96, but during consulting hours I am usually in 3/33.


Spis przedmiotów


Odporne metody analizy obrazów

Wykłady


Seminarium dyplomowe


Logo spływów ojca z synem.

             
             


back
Updated:
stat4u