Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

back to main


UWAGA

To jest strona zakończonego semestru. Niektóre odnośniki mogą być nieaktualne: błędne lub puste.   Bieżący semestr

NOTICE

This is the page of a finished semester. Some links can be outdated: erroneous or empty.   Current semester


Spis treści - Contents


Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji są podane na stronie WZIM | Wydział | Skład osobowy | Leszek Chmielewski.

Semestr zimowy 2018-19

Mój pokój to 3/96, lecz najczęściej jestem w 3/33.

Consulting hours

Hours and place of consultations are given in the page WZIM | Wydział | Skład osobowy | Leszek Chmielewski.

Winter semester 2018-19

My room is 3/96, but most frequently I am in 3/33.


Seminarium dyplomowe

Wykłady i materiały

Klasa wspierająca pisanie pracy dyplomowej w systemie LaTeX

Większość studentów pisze prace dyplomowe w edytorach wspierających format .doc lub .docx posługując się wzorcem z Zarządzenia Rektora. Można także napisać pracę w systemie LaTeX. Ułatwia to klasa SGGW-thesis.

W udostępnionym archiwum ZIP znajduje się plik klasy SGGW-thesis.cls oraz praca inżynierska p. Łukasza Adamczyka zawierająca jej opis. Praca jest zgodna z wymaganiami SGGW. Sama praca została napisana z użyciem klasy, którą opisuje. Źródło pracy jest również udostępnione i stanowi ono samo w sobie przykład pracy napisanej w LaTeX-u.

W pracy opisano między innymi sposób instalacji klasy w lokalnym systemie LaTeX w komputerze dyplomanta. Najłatwiejszą wersją instalacji jest umieszczenie pliku klasy w tym samym katalogu, w którym znajduje się edytowana praca.

Klasy można użyć do napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Klasa jest aktualizowana dla zachowania zgodności z wymaganiami SGGW oraz konserwowana technicznie. Zmiany wprowadzanie w kolejnych wersjach są opisane w pliku klasy SGGW-thesis.cls.


Wizualizacja danych

Informacje

Kolokwium
Kolokwium odbędzie się 7 maja. Pisanie kolokwium będzie trwać trzy godziny: 14:00-17:00.

Wykłady

Materiały

Zaliczenia

Wyniki kolokwium.


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Wykłady

Zaliczenia

Tutaj można sprawdzić wyniki Państwa kolokwiów:

Osoby, które dotąd nie napisały kolokwium, będą mogły je napisać w terminach dodatkowych:

Osoby, które nie mogą pisać w tych terminach, proszę o kontakt ze mną.


LaTeX (fakultet)

Informacje

Kolokwium
Kolokwium odbędzie się we środę 9 maja dla grup środowych i we czwartek 10 maja dla grupy czwartkowej. Pisanie kolokwium będzie trwać 1.5 godziny.
Zajęcia w czasie Warszawskich Dni Informatyki i przed świętami Wielkiej Nocy
Ponieważ część z Państwa może być nieobecna 28 i 29 marca, to na zajęciach ze wszystkimi grupami będziemy w tych dniach omawiać temat Prezentacje w LaTeX-u: klasa Beamer. Materiały do tych zajęć są dostępne poniżej (Materiały | Beamer). Osoby nieobecne na zajęciach proszę o przestudiowanie prezentacji A Beamer Tutorial in Beamer by Charles T. Batts, zapoznanie się z podręcznikiem The Beamer class - User Guide by Till Tantau, Joseph Wright and Vedran Miletić i spróbowanie swoich sił poprzez przejrzenie i edycję pliku "conference-ornate-20min.en.tex" z pakietu dokumentów do wykładu LaTeX5.zip. W tym pakiecie jest też przykład dość złożonej prezentacji "Prezentacja.pdf", w której są przykłady zastosowania ciekawych technik dostępnych w klasie Beamer.

Wykłady

Materiały

Zaliczenia

Wyniki kolokwiów, punktacja za zadania na zajęciach.

Osoby, które nie zaliczyły kolokwium, będą mogły je powtórzyć 16, 17, 24 lub 30 maja (nie 23 maja) - we środę lub czwartek, odpowiednio do grupy, zgodnie z własnym planem zajęć.


Poprzednie semestry

Zima 2017/18 | Lato 2016/17 | Zima 2016/17 | Lato 2015/16 | Zima 2015/16 | Lato 2014/15 | Zima 2014/15 | Lato 2013/14 | Zima 2013/14 | Lato 2012/13 | Zima 2012/13 | Lato 2011/12 | Zima 2011/12
back to main
Updated:
stat4u