Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

back to main


UWAGA

To jest strona zakończonego semestru. Niektóre odnośniki mogą być nieaktualne: błędne lub puste.   Bieżący semestr

NOTICE

This is the page of a finished semester. Some links can be outdated: erroneous or empty.   Current semester


Konsultacje

Semestr letni 2016-17

Mój pokój to 3/96, lecz najczęściej bywam w 3/33.

Consulting hours

Summers semester 2016-17

My room is 3/96, but most frequently I am in 3/33.


Spis przedmiotów

Poprzednie semestry

Zima 2015/16 | Lato 2014/15 | Zima 2014/15 | Lato 2013/14 | Zima 2013/14 | Lato 2012/13 | Zima 2012/13 | Lato 2011/12 | Zima 2011/12

LaTeX

Wykłady

Materiały

Zaliczenia

Oceny końcowe, a także wyniki kolokwiów, punkty za projekty i punktacja za zadania na zajęciach.


Seminarium dyplomowe

Wykłady

  • Wymagania i warunki zaliczenia przedmiotu
  • Zasady pisania prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich w SGGW
   • Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. w sprawie wymogów dotyczących pisania prac dyplomowych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
   • Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW
  • Jak pisać pracę dyplomową - Język i styl
  • Jak pisać pracę dyplomową - Ważne rady ogólne

  • Jak pisać pracę dyplomową - Literatura, cytowania i inne elementy numerowane
  • Jak nie pisać pracy dyplomowej - Przykłady negatywne

Materiały


Wizualizacja danych

Wykłady

Materiały

Zaliczenia

Oceny końcowe, a także wyniki kolokwium i punkty za projekty.

back to main
Updated:
stat4u