Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

back to main


UWAGA

To jest strona zakończonego semestru. Niektóre odnośniki mogą być nieaktualne: błędne lub puste.   Bieżący semestr

NOTICE

This is the page of a finished semester. Some links can be outdated: erroneous or empty.   Current semester


Konsultacje

Semestr letni 2014-15

Mój pokój to 3/96, lecz najczęściej bywam w 3/33.

Consulting hours

Summer semester 2014-15

My room is 3/96, but most frequently I am in 3/33.


Spis przedmiotów

Poprzednie semestry


LaTeX

Wykłady

Materiały

Zaliczenia


Wizualizacja danych

Wykłady

Materiały


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Wykłady

Zaliczenia


Seminarium dyplomowe

Wykłady

Materiały

Proponowane tematy prac inżynierskich i magisterskich zgłoszone we współpracy z Centrum Onkologii oraz Instytutem Badawczym Leśnictwa, 2015.03.17

back to main
Updated:
stat4u