Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students


UWAGA

To jest strona zakończonego semestru. Niektóre odnośniki mogą być nieaktualne: błędne lub puste.   Bieżący semestr

NOTICE

This is the page of a finished semester. Some links can be outdated: erroneous or empty.   Current semester


Konsultacje

Semestr letni 2013-14

Mój pokój to 3/96, lecz często bywam także w 3/33.

Consulting hours

Summer semester 2013-14

My room is 3/96, but frequently I am also in 3/33.


Spis przedmiotów

Poprzednie semestryLaTeX

Wykłady

Materiały

Zaliczenia


Wizualizacja danych

Wykłady

Materiały

Zaliczenia


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Wykłady

Zaliczenia


Seminarium dyplomowe


back to main
Updated:
stat4u