Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students


UWAGA

To jest strona zakończonego semestru. Niektóre odnośniki mogą być nieaktualne: błędne lub puste.   Bieżący semestr

NOTICE

This is the page of a finished semester. Some links can be outdated: erroneous or empty.   Current semester


Godziny konsultacji 2012-2013, semestr letni:
Consulting hours 2012-2013, summer semester:

środa           10:00-11:00
czwartek      12:00-13:00

Wednesday   10:00-11:00 AM
Thursday      12:00-13:00 AM

Mój pokój to 3/96, lecz podczas konsultacji bywam zazwyczaj w 3/33.
My room is 3/96, but during consulting hours I am usually in 3/33.


Spis przedmiotówLaTeX

Wykłady

Materiały


Wizualizacja danych

Wykłady


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Wykłady

Wyniki

UWAGA - zajęcia 19 czerwca


Seminarium dyplomowe

Możliwe tematy prac inżynierskich zgłoszone we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa, 2013.04.15


* * *

Temat: Audyt antyplagiatowy w SGGW
Do: wzim...
Data: 2013-03-18 10:23:49

Szanowni Państwo,

kolejnym etapem audytu antyplagiatowego jest przekazanie promotorom i studentom adresu ankiet do wypełnienia.

W związku z tym proszę o przekazanie tych adresów możliwie szerokiemu gronu i dopilnowanie by przynajmniej kilka z nich zostało wypełnionych.

Z poważaniem

Robert Budzyński
Pełnomocnik Rektora d/s Funkcjonowania Systemu AntyplagiatowegoLogo spływów ojca z synem

             
Jeden z nas                            


back to main
Updated:
stat4u