Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students


UWAGA

To jest strona zakończonego semestru. Niektóre odnośniki mogą być nieaktualne: błędne lub puste.   Bieżący semestr

NOTICE

This is the page of a finished semester. Some links can be outdated: erroneous or empty.   Current semester


Godziny konsultacji 2011-2012, semestr letni:
Consulting hours 2011-2012, summer semester:

czwartek      10:00-11:30
Thursday      10:00-11:30 AM

Konsultacje podczas sesji egzaminacyjnej:

Osoby, które nie będą mogły widzieć się ze mną w tych terminach, proszę o kontakt e-mailem.

Przeniosłem się do innego pokoju. Teraz jest to nr 3/96.
I have moved to another room. Now the number is 3/96.


Spis przedmiotów

Podstawy analizy obrazów

Wykłady

Wyniki


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Wykłady

Wyniki


Wizualizacja danych

Wykłady


back to main
Updated:
stat4u