Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

Rok akademicki 2019-2020

back to main


UWAGA

Szanowni Państwo,

W związku ze znaną nam wszystkim sytuacją epidemiologiczną i zawieszeniem zajęć w formie bezpośrednich spotkań, sukcesywnie udostępniam materiały i prowadzę zajęcia w trybie zdalnym. Korzystam z platformy Moodle SGGW. Dlatego proszę śledzić swoje profile na Moodle i adresy e-mailowe związane z Państwa profilami.

Informacje o pojawieniu się nowych materiałów i inne istotne obecnie informacje będą również umieszczane tutaj i w sekcjach poszczególnych przedmiotów – poniżej. Nowe informacje są oznaczone ikonką przez trzy dni, a później przez dwa tygodnie od daty ogłoszenia.

Jestem dostępny pod telefonem w godzinach dziennych i pod adresem e-mailowym (podanym tutaj, preferuję adres służbowy).

Leszek Chmielewski
2020.03.29


Spis treści - Contents


Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji są podane na stronie Katedra Sztucznej Inteligencji | Pracownicy | Konsultacje.

Consulting hours

Hours and place of consultations are given in the page Department of Artificial Intelligence | Employees | Consultations.


Seminarium dyplomowe

Informacje bieżące

W związku z zaistniałą sytuacją obecnie przyjmuję, że Państwo przysyłają swoje prezentacje e-mailem. Proszę się zastosować do wymagania zamieszczenia w prezentacji rozszerzonego spisu treści. Jeśli będziemy mogli podjąć zajęcia na Uczelni, to ew. pozostające wykłady i referaty będą kontynuowane według poprzednich zasad. Jeśli nie, to przysłane prezentacje będą podstawą do zaliczenia.

Materiały z wykładów, które się już odbyły, oraz tych, które miały się odbyć w najbliższym czasie, są zamieszczone poniżej.

Ostatnia modyfikacja: 2020.03.17

Wykłady i materiały

Klasa wspierająca pisanie pracy dyplomowej w systemie LaTeX

Większość studentów pisze prace dyplomowe w edytorach wspierających format .doc lub .docx posługując się wzorcem z Zarządzenia Rektora. Można także napisać pracę w systemie LaTeX. Ułatwia to klasa SGGW-thesis.

W udostępnionym archiwum ZIP znajduje się plik klasy SGGW-thesis.cls oraz praca inżynierska p. Łukasza Adamczyka zawierająca jej opis. Praca jest zgodna z wymaganiami SGGW. Sama praca została napisana z użyciem klasy, którą opisuje. Źródło pracy jest również udostępnione i stanowi ono samo w sobie przykład pracy napisanej w LaTeX-u.

W pracy opisano między innymi sposób instalacji klasy w lokalnym systemie LaTeX w komputerze dyplomanta. Najłatwiejszą wersją instalacji jest umieszczenie pliku klasy w tym samym katalogu, w którym znajduje się edytowana praca.

Klasy można użyć do napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Klasa jest aktualizowana dla zachowania zgodności z wymaganiami SGGW oraz konserwowana technicznie. Zmiany wprowadzanie w kolejnych wersjach są opisane w pliku klasy SGGW-thesis.cls.


Wizualizacja danych

Informacje bieżące

Na platformie Moodle e-SGGW jest dostępny mój kurs o nazwie Wizualizacja i prezentacja danych. Kurs będzie uzupełniany sukcesywnie. Proszę się zapisywać i korzystać. Klucze dostępu przekazałem Starostom roku (inicjały RM i RK, nie udostępniam danych osobowych!). W razie problemów z dostępem do wykładów proszę pisać lub dzwonić.

Nie przewiduję wykładów z jednoczesną Państwa obecnością przed komputerami – sądzę, że to jest dla Państwa ułatwieniem.

Wykłady są oparte na kolejnych rozdziałach książek: P. Biecek. Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014. (dostępna w Internecie – dane poniżej), W. S. Cleveland. Visualizing data. AT&T Bell Labs, 1993 (niedostępna w Internecie), oraz innych źródłach, podawanych w kolejnych wykładach.

Ostatnia modyfikacja: 2020.04.01

Informacje

Kolokwium
Kolokwium odbędzie się po zakończeniu serii wykładów, na końcu kwietnia lub początku maja.

Wykłady

Materiały


Odporne metody analizy obrazów (fakultet)

Wykłady

Materiały


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Informacje bieżące

Wykłady na Moodle

Na platformie Moodle e-SGGW jest dostępny mój kurs o nazwie Problemy społeczne i zawodowe informatyki. Kurs będzie uzupełniany sukcesywnie. Proszę się zapisywać i korzystać. Klucze dostępu przekazałem Starostom roku (inicjały JS, RL i DR, nie udostępniam danych osobowych!). W razie problemów z dostępem do wykładów proszę pisać lub dzwonić.

Informacja ogólna

Na Moodle pojawiają się kolejne wykłady w formie filmów, do obejrzenia offline, uzupełnionych przez dodanie samych prezentacji w PPTX. Nie przewiduję wykładów z jednoczesną Państwa obecnością przed komputerami – sądzę, że to jest dla Państwa ułatwieniem.

Ostatnia modyfikacja: 2020.03.29

Wykłady


LaTeX (fakultet)

Informacje bieżące

Na platformie Moodle e-SGGW jest dostępny mój kurs o nazwie LaTeX – System składania dokumentów. Kurs będzie uzupełniany sukcesywnie. Proszę się zapisywać i korzystać. Klucze dostępu przekazałem Staroście roku (inicjały RK, nie udostępniam danych osobowych!). W razie problemów z dostępem do wykładów proszę pisać lub dzwonić.

Nie przewiduję wykładów z jednoczesną Państwa obecnością przed komputerami – sądzę, że to jest dla Państwa ułatwieniem.

Wykłady są oparte na kolejnych rozdziałach książki The Not So Short Introduction to LaTeX2e (dane poniżej) w wersji polskiej i angielskiej.

Ostatnia modyfikacja: 2020.04.01

Wykłady

Materiały


Dawniejsze semestry (do 2018-19)

Lato 2018/19 | Zima 2018/19 | Lato 2017/18 | Zima 2017/18 | Lato 2016/17 | Zima 2016/17 | Lato 2015/16 | Zima 2015/16 | Lato 2014/15 | Zima 2014/15 | Lato 2013/14 | Zima 2013/14 | Lato 2012/13 | Zima 2012/13 | Lato 2011/12 | Zima 2011/12
back to main
Updated:
stat4u