Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

Rok akademicki 2019-2020

back to main


UWAGA

Szanowni Państwo,

W związku ze znaną nam wszystkim sytuacją epidemiologiczną i zawieszeniem zajęć w formie bezpośrednich spotkań, sukcesywnie udostępniam materiały i prowadzę zajęcia w trybie zdalnym. Korzystam z platformy Moodle SGGW. Dlatego proszę śledzić swoje profile na Moodle i adresy e-mailowe związane z Państwa profilami.

Informacje o pojawieniu się nowych materiałów i inne istotne obecnie informacje będą również umieszczane tutaj i w sekcjach poszczególnych przedmiotów – poniżej. Nowe informacje są oznaczone ikonką przez trzy dni, a później przez dwa tygodnie od daty ogłoszenia.

Jestem dostępny pod telefonem w godzinach dziennych i pod adresem e-mailowym (podanym tutaj, preferuję adres służbowy).

Leszek Chmielewski
2020.03.29


Spis treści - Contents


Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji są podane na stronie Katedra Sztucznej Inteligencji | Pracownicy | Konsultacje.

Consulting hours

Hours and place of consultations are given in the page Department of Artificial Intelligence | Employees | Consultations.


Seminarium dyplomowe

Informacje bieżące

Do studentów studiów niestacjonarnych  W związku z bieżącym rozwojem sytuacji proszę przysyłać swoje prezentacje. Szczególnie proszę o to studentów studiów niestacjonarnych, którzy zakończyli już blok seminarium. Zaliczą Państwo przedmiot na podstawie przysłanych prezentacji. Przypominam o wymaganiu zamieszczenia w prezentacji rozszerzonego spisu treści.

Do studentów studiów stacjonarnych  W związku z zaistniałą sytuacją obecnie przyjmuję, że Państwo przysyłają swoje prezentacje e-mailem. Proszę się zastosować do wymagania zamieszczenia w prezentacji rozszerzonego spisu treści. Jeśli będziemy mogli podjąć zajęcia na Uczelni, to ew. pozostające referaty będą kontynuowane według poprzednich zasad. Jeśli nie, to przysłane prezentacje będą podstawą do zaliczenia przedmiotu.

Materiały z wykładów, które się już odbyły, oraz tych, które miały się odbyć, są zamieszczone poniżej. Proszę o zapoznanie się z nimi.

Ostatnia modyfikacja: 2020.04.15

Wykłady i materiały

Klasa wspierająca pisanie pracy dyplomowej w systemie LaTeX

Większość studentów pisze prace dyplomowe w edytorach wspierających format .doc lub .docx posługując się wzorcem z Zarządzenia Rektora. Można także napisać pracę w systemie LaTeX. Ułatwia to klasa SGGW-thesis.

W udostępnionym archiwum ZIP znajduje się plik klasy SGGW-thesis.cls oraz praca inżynierska p. Łukasza Adamczyka zawierająca jej opis. Praca jest zgodna z wymaganiami SGGW. Sama praca została napisana z użyciem klasy, którą opisuje. Źródło pracy jest również udostępnione i stanowi ono samo w sobie przykład pracy napisanej w LaTeX-u.

W pracy opisano między innymi sposób instalacji klasy w lokalnym systemie LaTeX w komputerze dyplomanta. Najłatwiejszą wersją instalacji jest umieszczenie pliku klasy w tym samym katalogu, w którym znajduje się edytowana praca.

Klasy można użyć do napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Klasa jest aktualizowana dla zachowania zgodności z wymaganiami SGGW oraz konserwowana technicznie. Zmiany wprowadzanie w kolejnych wersjach są opisane w pliku klasy SGGW-thesis.cls.


Wizualizacja danych

Informacje bieżące

Ostatnia modyfikacja: 2020.05.23

Zaktualizowałem wskazówki do projektu.

W przedmiocie Wizualizacja i prezentacja danych umieściłem nowe wykłady.

Na platformie Moodle e-SGGW jest dostępny mój kurs o nazwie Wizualizacja i prezentacja danych. Kurs będzie uzupełniany sukcesywnie. Proszę się zapisywać i korzystać. Klucze dostępu przekazałem Starostom roku (inicjały RM i RK, nie udostępniam danych osobowych!). W razie problemów z dostępem do wykładów proszę pisać lub dzwonić.

Nie przewiduję wykładów z jednoczesną Państwa obecnością przed komputerami – sądzę, że to jest dla Państwa ułatwieniem.

Wykłady są oparte na kolejnych rozdziałach książek: P. Biecek. Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014. (dostępna w Internecie – dane poniżej), W. S. Cleveland. Visualizing data. AT&T Bell Labs, 1993 (niedostępna w Internecie), oraz innych źródłach, podawanych w kolejnych wykładach.

Informacje

Kolokwium
Kolokwium odbędzie się po zakończeniu serii wykładów. Informacja jest umieszczona na forum przedmiotu na Modle e-SGGW.

Wykłady

Materiały


Odporne metody analizy obrazów (fakultet)

Wykłady

Materiały


Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Informacje bieżące

Wykłady na Moodle

Przedmiot Problemy społeczne i zawodowe informatyki dla studiów niestacjonarnych jest kompletny. Zapraszam.

Na platformie Moodle e-SGGW jest dostępny mój kurs o nazwie Problemy społeczne i zawodowe informatyki. Kurs będzie uzupełniany sukcesywnie. Proszę się zapisywać i korzystać. Klucze dostępu przekazałem Starostom roku (inicjały JS, RL i DR, nie udostępniam danych osobowych!). W razie problemów z dostępem do wykładów proszę pisać lub dzwonić.

Informacja ogólna

Na Moodle pojawiają się kolejne wykłady w formie filmów, do obejrzenia offline, uzupełnionych przez dodanie samych prezentacji w PPTX. Nie przewiduję wykładów z jednoczesną Państwa obecnością przed komputerami – sądzę, że to jest dla Państwa ułatwieniem.

Ostatnia modyfikacja: 2020.04.15

Wykłady


LaTeX (fakultet)

Informacje bieżące

Ostatnia modyfikacja: 2020.05.23

Zaktualizowałem wskazówki do projektu.

W przedmiocie LaTeX – System składania dokumentów umieściłem nowe wykłady

Na platformie Moodle e-SGGW jest dostępny mój kurs o nazwie LaTeX – System składania dokumentów. Kurs będzie uzupełniany sukcesywnie. Proszę się zapisywać i korzystać. Klucze dostępu przekazałem Staroście roku (inicjały RK, nie udostępniam danych osobowych!). W razie problemów z dostępem do wykładów proszę pisać lub dzwonić.

Nie przewiduję wykładów z jednoczesną Państwa obecnością przed komputerami – sądzę, że to jest dla Państwa ułatwieniem.

Wykłady są oparte na kolejnych rozdziałach książki The Not So Short Introduction to LaTeX2e (dane poniżej) w wersji polskiej i angielskiej.

Wykłady

Materiały


Dawniejsze semestry (do 2018-19)

Lato 2018/19 | Zima 2018/19 | Lato 2017/18 | Zima 2017/18 | Lato 2016/17 | Zima 2016/17 | Lato 2015/16 | Zima 2015/16 | Lato 2014/15 | Zima 2014/15 | Lato 2013/14 | Zima 2013/14 | Lato 2012/13 | Zima 2012/13 | Lato 2011/12 | Zima 2011/12
back to main
Updated:
stat4u