Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

Semestr zimowy 2019-2020

back to main


Spis treści - Contents


Konsultacje

Godziny i miejsce konsultacji są podane na stronie Katedra Sztucznej Inteligencji | Pracownicy | Konsultacje.

Consulting hours

Hours and place of consultations are given in the page Department of Artificial Intelligence | Employees | Consultations.


Seminarium dyplomowe

Wykłady i materiały

Klasa wspierająca pisanie pracy dyplomowej w systemie LaTeX

Większość studentów pisze prace dyplomowe w edytorach wspierających format .doc lub .docx posługując się wzorcem z Zarządzenia Rektora. Można także napisać pracę w systemie LaTeX. Ułatwia to klasa SGGW-thesis.

W udostępnionym archiwum ZIP znajduje się plik klasy SGGW-thesis.cls oraz praca inżynierska p. Łukasza Adamczyka zawierająca jej opis. Praca jest zgodna z wymaganiami SGGW. Sama praca została napisana z użyciem klasy, którą opisuje. Źródło pracy jest również udostępnione i stanowi ono samo w sobie przykład pracy napisanej w LaTeX-u.

W pracy opisano między innymi sposób instalacji klasy w lokalnym systemie LaTeX w komputerze dyplomanta. Najłatwiejszą wersją instalacji jest umieszczenie pliku klasy w tym samym katalogu, w którym znajduje się edytowana praca.

Klasy można użyć do napisania pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.

Klasa jest aktualizowana dla zachowania zgodności z wymaganiami SGGW oraz konserwowana technicznie. Zmiany wprowadzanie w kolejnych wersjach są opisane w pliku klasy SGGW-thesis.cls.


Odporne metody analizy obrazów (fakultet)

Wykłady

Materiały

Zaliczenia

Wyniki kolokwium, wyniki projektów oraz oceny.

Projekty proszę oddawać podczas zajęć lub konsultacji, lub w innym czasie po umówieniu się telefonicznie lub e-mailem.


LaTeX (fakultet)

Informacje

Wykłady

Materiały


Dawniejsze semestry

Lato 2018/19 | Zima 2018/19 | Lato 2017/18 | Zima 2017/18 | Lato 2016/17 | Zima 2016/17 | Lato 2015/16 | Zima 2015/16 | Lato 2014/15 | Zima 2014/15 | Lato 2013/14 | Zima 2013/14 | Lato 2012/13 | Zima 2012/13 | Lato 2011/12 | Zima 2011/12
back to main
Updated:
stat4u