Leszek Chmielewski
Informacje dla studentów - Information for Students

back to main


Konsultacje

Semestr letni 2017-18

Mój pokój to 3/96, lecz najczęściej jestem w 3/33.

Consulting hours

Winter semester 2017-18

My room is 3/96, but most frequently I am in 3/33.


Spis przedmiotów

Poprzednie semestry

Zima 2017/18 | Lato 2016/17 | Zima 2016/17 | Lato 2015/16 | Zima 2015/16 | Lato 2014/15 | Zima 2014/15 | Lato 2013/14 | Zima 2013/14 | Lato 2012/13 | Zima 2012/13 | Lato 2011/12 | Zima 2011/12

Seminarium dyplomowe

Wykłady i materiały


Wizualizacja danych

Wykłady

Materiały


LaTeX (fakultet)

Informacje

Zajęcia w czasie Warszawskich Dni Informatyki i przed świętami Wielkiej Nocy
Ponieważ część z Państwa może być nieobecna 28 i 29 marca, to na zajęciach ze wszystkimi grupami będziemy w tych dniach omawiać temat Prezentacje w LaTeX-u: klasa Beamer. Materiały do tych zajęć są dostępne poniżej (Materiały | Beamer). Osoby nieobecne na zajęciach proszę o przestudiowanie prezentacji A Beamer Tutorial in Beamer by Charles T. Batts, zapoznanie się z podręcznikiem The Beamer class - User Guide by Till Tantau, Joseph Wright and Vedran Miletić i spróbowanie swoich sił poprzez przejrzenie i edycję pliku "conference-ornate-20min.en.tex" z pakietu dokumentów do wykładu LaTeX5.zip. W tym pakiecie jest też przykład dość złożonej prezentacji "Prezentacja.pdf", w której są przykłady zastosowania ciekawych technik dostępnych w klasie Beamer.

Wykłady

Materiały

back to main
Updated:
stat4u